Tuyến số - 9908(M), Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 9908(M)
Tên tuyến : Mochit 2 - Trad (Minibus) | ตราด → หมอชิต 2
Lượt đi : Mochit 2 Intercity Van Terminal → Trat Bus Terminal
Lượt về : Trat Bus Terminal → Mochit 2 Intercity Van Terminal
Loại tuyến : Minibus
Giá vé :
Độ dài tuyến : 319.09 km
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap