Tuyến số - 93, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 93
Tên tuyến : Nam Thăng Long - Bắc Sơn (Sóc Sơn)
Lượt đi : Nam Thăng Long (Điểm đỗ xe buýt trên đường Đỗ Nhuận, cạnh cổng công viên Hòa Bình) - Đỗ Nhuận - Quay đầu tại điểm mở - Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Quốc lộ 3 - Tỉnh lộ 35 - đường nối xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ - Bắc Sơn (bãi đỗ xe thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).
Lượt về : Bắc Sơn (bãi đỗ xe thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) - đường nối xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ - tỉnh lộ 35 - Quốc lộ 3 - Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nam Thăng Long (Điểm đỗ xe buýt trên đường Đỗ Nhuận, cạnh cổng công viên Hòa Bình)
Giá vé : 9000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap