Tuyến số - 93, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 93
Tên tuyến : Nam Thăng Long - Bắc Sơn (Sóc Sơn)
Thời gian hoạt động :
Lượt đi : Nam Thăng Long (điểm đỗ xe buýt trên đường đỗ Nhuận, cạnh cổng công viên Hòa Bình) - Đỗ Nhuận - quay đầu tại điểm mở - Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 - Quốc lộ 3 - Tỉnh lộ 35 - đường nối xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ - Bắc Sơn (Bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn)
Lượt về : Bắc Sơn (Bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) - đường nối xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ - Tỉnh lộ 35 - Quốc lộ 3 - Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - quay đầu tại điểm mở đối diện OCT3 khu đô thị Handivesco - Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận - Nam Thăng Long (điểm đỗ xe buýt trên đường đỗ Nhuận, cạnh cổng công viên Hòa Bình)
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 22 - 25 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Xe Buýt Yên Viên