Tuyến số - Silom Line, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : Silom Line
Tên tuyến : National Stadium - Bang Wa (BTS)
Lượt đi : BTS National Stadium Station → BTS Siam Station → BTS Ratchadamri Station → BTS Sala Daeng Station → BTS Chong Nonsi Station → BTS Surasak Station → BTS Saphan Taksin Station → BTS Krungthonburi Station → BTS Wongwian Yai Station → BTS Pho Nimit Station → BTS Talat Phlu Station → BTS Wutthakat Station → BTS Bangwa Station
Lượt về : BTS Bangwa Station → BTS Wutthakat Station → BTS Talat Phlu Station → BTS Pho Nimit Station → BTS Wongwian Yai Station → BTS Krungthonburi Station → BTS Saphan Taksin Station → BTS Surasak Station → BTS Chong Nonsi Station → BTS Sala Daeng Station → BTS Ratchadamri Station → BTS Siam Station → BTS National Stadium Station
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap