Làm sao để đến Ngõ 38 Phúc Xá ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Ngõ 38 Phúc Xá (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng Qua nút giao Hàng Than 50m
Địa chỉ: Yên Phụ (đường xe buýt)
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08A
Trạm dừng Trước nút giao Hàng Than 70m
Địa chỉ: Yên Phụ (đường xe buýt)
Trạm dừng E3.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 17
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 04
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08ACT
Trạm dừng (A) Long biên
Địa chỉ: Tuyến 47A
Trạm dừng E1.1 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.1 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 36CT
Trạm dừng E3.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng 26-28 Hàng Than
Địa chỉ: 26-28 Hàng Than
Trạm dừng (B) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 65
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 58
Trạm dừng (A) Yên Phụ
Địa chỉ: Tuyến 98
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 50
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08BCT
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 08B
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 10B
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: - Tuyến 100
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 36
Trạm dừng E1.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.2 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 54
Trạm dừng (A) Long Biên
Địa chỉ: Tuyến 24
Trạm dừng E1.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng E1.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E1.4 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng E3.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.3 Điểm trung chuyển Long Biên
Trạm dừng E3.1 Điểm trung chuyển Long Biên
Địa chỉ: E3.1 Điểm trung chuyển Long Biên

Xe buýt đến Ngõ 38 Phúc Xá ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Ngõ 38 Phúc Xá trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Ngõ 38 Phúc Xá.

Khi đi đến Ngõ 38 Phúc Xá, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap