Làm sao để đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Trung tâm BDCT Duyên Hải
Địa chỉ: Trung tâm BDCT Duyên Hải, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trạm dừng Trường THPT Cần Thạnh
Địa chỉ: Trường THPT Cần Thạnh, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trạm dừng Đài liệt sỹ
Địa chỉ: Đài liệt sỹ, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trạm dừng Đối diện Đài liệt sỹ
Địa chỉ: Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trạm dừng Trường THPT Cần Thạnh
Địa chỉ: Đối diện Trường THPT Cần Thạnh, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trạm dừng Trung tâm BDCT Duyên Hải
Địa chỉ: Đối diện TT BDCT Duyên Hải, đường Duyên Hải, Huyện Cần Giờ

Xe buýt đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác.

Khi đi đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap