Làm sao để đến Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2 ở Bình Dương Becamex Tokyu bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2 (Bình Dương Becamex Tokyu)

39

Tuyến số 39
TÒA NHÀ BECAMEX - NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI HÒA LỢI Thời gian hoạt động : 05:15 - 19:00

70

Tuyến số 70
BƯU ĐIỆN THỊ XÃ BẾN CÁT - TRẠM TRUNG CHUYỂN Hikari Thời gian hoạt động : 05:30 - 18:30

Xe buýt đến Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2 ở Bình Dương Becamex Tokyu

Đi đến Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2 trong Bình Dương Becamex Tokyu chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2.

Khi đi đến Nhà ở an sinh XH Hòa Lợi - Trạm số 2, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap