Làm sao để đến Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng 92 Tăng Nhơn Phú
Địa chỉ: 92, đường Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Trạm dừng chùa kim linh
Địa chỉ: Đối diện 17, đường Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Trạm dừng Trung tâm GDTX Quận 9
Địa chỉ: 60, đường Đình Phong Phú, Quận 9
Trạm dừng UBND phường Tăng Nhơn Phú B
Địa chỉ: Trung tâm y tế dự phòng Quận 9, đường Đình Phong Phú, Quận 9
Trạm dừng UBND phường Tăng Nhơn Phú B
Địa chỉ: 180B, đường Đình Phong Phú, Quận 9
Trạm dừng Chùa Kim Linh
Địa chỉ: 253, đường Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Trạm dừng Trung tâm GDTX Quận 9
Địa chỉ: 83, đường Đình Phong Phú, Quận 9

Xe buýt đến Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9 trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9.

Khi đi đến Nhà Hàng-Karaoke Khánh Hà, 177 ĐƯỜNG Đình Phong Phú Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 9, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap