Tuyến số - 20B, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 20B
Tên tuyến : Nhổn - Bến xe Sơn Tây
Lượt đi : Nhổn (Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn) - Cầu Diễn - Tây Tựu - Thượng Cát - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - Tiên Tân - Trung Châu - Hát Môn - Võng Xuyên - Tỉnh lộ 418 (DT82) - Quốc lộ 32 - Chùa Thông (Sơn Tây) - Bến xe Sơn Tây
Lượt về : Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông (Sơn Tây) - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 418 (DT82) - Võng Xuyên - Hát Môn - Trung Châu - Tiên Tân - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - Thượng Cát - Tây Tựu - Ngã 4 Nhổn - Phố Nhổn - Quay đầu tại điểm mở đối diện số nhà 44 Phố Nhổn - Phố Nhổn - Cầu Diễn - Quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm) - Cầu Diễn - Nhổn (Trạm trung chuyển xe buýt Nhổn).
Giá vé : 9000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap