Tuyến số - 92, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 92
Tên tuyến : Nhổn - Sơn Tây - Tây Đằng
Lượt đi : Nhổn - đường Cầu Diễn - đường Cầu Diễn - Phố Nhổn - Quốc lộ 32 - thị trấn Tây Đằng (Ba Vì) - Đường 411 - Tây Đằng.
Lượt về : Tây Đằng - đường 411C - thị trấn Tây Đằng - Quốc lộ 32 - Phố Nhổn - đường Cầu Diễn – Quay đầu gần 130 Cầu Diễn – Cầu Diễn - Nhổn (điểm trung chuyển xe buýt Nhổn).
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 21 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Buýt 10-10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap