Tuyến số - 20C, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 20C
Tên tuyến : Nhổn - Võng Xuyên
Lượt đi : Nhổn (điểm trung chuyển Nhổn) - Cầu Diễn - Tây Tựu - Thượng Cát - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - Tiên Tân - Trung Châu - Hát Môn - Võng Xuyên (Trung tâm thương mại cụm 11, xã võng Xuyên)
Lượt về : Võng Xuyên (Trung tâm thương mại cụm 11, xã võng Xuyên) - Hát Môn - Trung Châu - Tiên Tân - Đê Liên Trì - Đê Hữu Hồng (đi qua các xã Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà) - Thượng Cát - Tây Tựu - Ngã tư Nhổn - Phố Nhổn - Quay đầu tại điểm mở đối diện số nhà số 44 Phố Nhổn - Phố Nhổn - Cầu Diễn - Quay đầu tại điểm mở (đối diện cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm) - Cầu Diễn – Nhổn (điểm trung chuyên xe buýt Nhổn)
Giá vé : 9000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 45 phút
Đơn vị : Xí Nghiệp Buýt 10-10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap