Tuyến số - 90, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 90
Tên tuyến : Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
Thời gian hoạt động : 05:00 - 21:30
Lượt đi : Phà Bình Khánh - Rừng Sác - Duyên Hải - Đào Cử - Bến xe Cần Thạnh.
Lượt về : Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Rừng Sác - Phà Bình Khánh.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 7,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 45.6 km
Thời gian chạy : 75 phút
Giãn cách tuyến : 8 - 90 phút
Số chuyến : 142 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (028)38.738.194
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap