Làm sao để đến Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng 773 Trương Định
Địa chỉ: 773 Trương Định
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 32
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 22C
Trạm dừng 658 Trương Định
Địa chỉ: 658 Trương Định
Trạm dừng Số 79 Kim Đồng
Địa chỉ: Số 79 Kim Đồng
Trạm dừng Bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Đối diện Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 06
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 29
Trạm dừng (A) Bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 42
Trạm dừng (B) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 25
Trạm dừng 609 Trương Định
Địa chỉ: Công ty Cơ khí 120
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 6B
Trạm dừng Số 36 Kim Đồng
Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng
Trạm dừng Dải đỗ số 3 bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 06 - 08 - 36
Trạm dừng Bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Bến xe Giáp Bát (dải đỗ số 1)
Trạm dừng Dải đỗ số 2 bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 16,106
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 03
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 6E
Trạm dừng Dải đỗ số 2 bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 21
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 101
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 37
Trạm dừng (B) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 41
Trạm dừng (A) Bến xe Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 6D
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 94
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 101B
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 21A
Trạm dừng (A) BX Giáp Bát
Địa chỉ: Tuyến 6C
Trạm dừng Đối diện 807 Giải Phóng
Địa chỉ: Đối diện 807 Giải Phóng
Trạm dừng Toyota Giải Phóng
Địa chỉ: 807 Giải Phóng

Xe buýt đến Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát.

Khi đi đến Phòng Khám Đa Khoa Dân Sinh, Giáp Bát, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap