Làm sao để đến Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng (Thành phố Hà Nội)

112

Tuyến số 112
Nam Thăng Long - Thạch Đà (Mê Linh) Thời gian hoạt động : 04:40 - 19:00

Xe buýt đến Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng.

Khi đi đến Qua 50m Bia khu di tích lịch sử Miếu Mạch Lũng, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap