Tuyến số - D3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : D3
Tên tuyến : Riverside Resident - Cresent Mall
Thời gian hoạt động : 08:00 - 21:30
Lượt đi : Tân Phú - Trần Văn Trà - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Đường 20 - Phố Tiểu Nam - Đường 17 - Nguyễn Lương Bằng - Tân Trào - Đường B (Bắc) - Hoàng Văn Thái
Lượt về : Hoàng Văn Thái - Đường B (Bắc) - Tân Trào - Nguyễn Lương Bằng - Đường 19 - Đường G (Nam) - Đường 23 - Nguyễn Lương Bằng - Trần Văn Trà - Tân Phú
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 10,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 5 km
Thời gian chạy : 14 phút
Giãn cách tuyến : 30 phút
Số chuyến : 56 chuyến/ngày
Đơn vị : Phố cảnh, ĐT: 0908700070
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap