Làm sao để đến Số 42, Củ Chi ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các trạm xe buýt sau đây gần Số 42, Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Duong 40
Địa chỉ: duong 40, đường duong 40, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng THCS Tan Tien
Địa chỉ: THCS tan tien, đường THCS tan tien, Học Sinh
Trạm dừng Duong 25
Địa chỉ: duong 25, đường duong 25, Học Sinh
Trạm dừng Duong 33
Địa chỉ: duong 33, đường duong 33, Học Sinh
Trạm dừng Duong 27
Địa chỉ: duong 27, đường duong 27, Học Sinh
Trạm dừng Duong 40
Địa chỉ: duong 40, đường duong 40, Học Sinh
Trạm dừng Duong 19
Địa chỉ: duong 19, đường duong 19, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng Duong 25
Địa chỉ: duong 25, đường duong 25, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng Duong 33
Địa chỉ: duong 33, đường duong 33, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng Duong 35
Địa chỉ: duong 35, đường duong 35, Học Sinh
Trạm dừng Duong 35
Địa chỉ: duong 35, đường duong 35, Học Sinh
Trạm dừng Duong 42
Địa chỉ: duong 42, đường duong 42, Học Sinh
Trạm dừng Duong 21
Địa chỉ: duong 21, đường duong 21, Học Sinh
Trạm dừng Duong 21
Địa chỉ: duong 21, đường duong 21, Học Sinh
Trạm dừng Duong 19
Địa chỉ: duong 19, đường duong 19, Học Sinh

Xe buýt đến Số 42, Củ Chi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Số 42, Củ Chi trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Số 42, Củ Chi.

Khi đi đến Số 42, Củ Chi, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap