Làm sao để đến Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan (Thành phố Hồ Chí Minh)

Trạm dừng Phòng tiếp dân
Địa chỉ: 160 (Mầm non Cẩm Tú), đường Mã Lò, Quận Bình Tân
Trạm dừng Công ty Hương Sở
Địa chỉ: 79, đường Mã Lò, Quận Bình Tân
Trạm dừng Công ty Hương Sở
Địa chỉ: Đ/d Công ty Hương Sở (số 122), đường Mã Lò, Quận Bình Tân
Trạm dừng Bệnh viện Bình Tân
Địa chỉ: 200, đường Mã Lò, Quận Bình Tân
Trạm dừng Bệnh viện Bình Tân
Địa chỉ: Bệnh viện BT, đường Mã Lò, Quận Bình Tân
Trạm dừng Bệnh viện Bình Tân
Địa chỉ: 809, đường Hương Lộ 2, Quận Bình Tân
Trạm dừng Thạch cao Thanh Tài
Địa chỉ: 737, đường Hương lộ 2, Quận Bình Tân
Trạm dừng Hương lộ 2
Địa chỉ: 694, đường Hương lộ 2, Quận Bình Tân

Xe buýt đến Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan.

Khi đi đến Shop Kim Dung, ĐƯỜNG Mã Lò Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, Binh Tan, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap