Tuyến số - 392, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 392
Tên tuyến : Suvarnabhumi Airport - Koh Chang | เกาะช้าง → สนามบินสุวรรณภูมิ
Lượt đi : Suvarnabhumi Airport (Bus Station Floor 1 Gate 7-8) → Koh Chang Bus Terminal (392)
Lượt về : Koh Chang Bus Terminal (392) → Suvarnabhumi Airport (Bus Station Floor 1 Gate 7-8)
Loại tuyến : Bus
Giá vé :
Độ dài tuyến : 307.98 km
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap