Tuyến số - 128, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 128
Tên tuyến : Tân Điền - An Nghĩa
Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:00
Lượt đi : Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa.
Lượt về : Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 24.9 km
Thời gian chạy : 50 phút
Giãn cách tuyến : 10 - 55 phút
Số chuyến : 72 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã VT DL Thanh Sơn, ĐT: 02837314996
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap