Tuyến số - 70, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 70
Tên tuyến : Tân Quy - Bến Súc
Lượt đi : Bến xe Tân Quy - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Bến xe buýt Bến Súc.
Lượt về : Bến xe buýt Bến Súc - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe Tân Quy
Giá vé : 7000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap