Tuyến số - 70, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 70
Tên tuyến : Tân Quy - Bến Súc
Thời gian hoạt động : 05:30 - 20:20
Lượt đi : Bến xe Tân Quy - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Bến xe buýt Bến Súc.
Lượt về : Bến xe buýt Bến Súc - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe Tân Quy
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 7,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 25.65 km
Thời gian chạy : 60 phút
Giãn cách tuyến : 12 - 20 phút
Số chuyến : 124 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap