Tuyến số - 48, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 48
Tên tuyến : Bến xe Nước Ngầm - Chương Dương - Phúc Lợi (Long Biên)
Lượt đi : Bến xe Nước Ngầm - đường dẫn Vành đai 3 - dốc Yên Sở - Đê tả sông Hồng - Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải - Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - Đoàn Khuê - Nguyễn Cao Luyện - Phúc Lợi
Lượt về : Phúc Lợi - Nguyễn Cao Luyện - Đoàn Khuê - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Đê tả sông Hồng - Lĩnh Nam - Đường dẫn Vành đai 3 - Ngọc Hồi - Bến xe Nước Ngầm.
Giá vé : 7000 VNĐ
Giãn cách tuyến : 15 - 20 phút
Đơn vị : Công ty CPVT Newway
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap