Tuyến số - 59, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 59
Tên tuyến : Đông Anh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Lượt đi : Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Đức Thuận - Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Hoàng Thế Thiện - Huỳnh Văn Nghệ - Nguyễn Lam - Vũ Đức Thận - Việt Hưng - Lệ Mật - Đoàn Khuê - Nguyễn Cao Luyện - Ngô Gia Tự - Cầu Đuống - Quốc lộ 3 (Thiên Đức - Dốc Vân - Ngã tư TT Đông Anh) - Cao Lỗ - Đản Dị - Uy Nỗ - Nguyên Khê - Đường vào UBND xã Xuân Nộn - Đông Anh (Điểm đỗ xe cạnh điếm canh đê số 23 xã Xuân Nộn)
Lượt về : Đông Anh (Điểm đỗ xe cạnh điếm canh đê số 23 xã Xuân Nộn) - Đường đi qua UBND xã Xuân Nộn - Nguyên Khê - Uy Nỗ - Đản Dị - Cao Lỗ - Quốc lộ 3 (Ngã tư TT Đông Anh - Dốc Vân - Thiên Đức) - Cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Cao Luyện - Đoàn Khuê - Lệ Mật - Việt Hưng - Vũ Đức Thận - Nguyễn Lam - Huỳnh Văn Nghệ - Hoàng Thế Thiện - Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận - Ngô Xuân Quảng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Giá vé : 9000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap