Tuyến số - Blue Line, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : Blue Line
Tên tuyến : Tha Phra - Lak Song (MRT)
Lượt đi : MRT Tha Phra Station → MRT Charan 13 Station → MRT Fai Chai Station → MRT Bangkhunnon Station → MRT Bangyikhan Station → MRT Sirindhorn Station → MRT Bangphlat Station → MRT Bang O Station → MRT Bangpho Station → MRT Tao Poon Station → MRT Bangsue Station → MRT Kamphaengphet Station → MRT Chatuchak Park Station → MRT Phahon Yothin Station → MRT Lat Phrao Station → MRT Ratchadaphisek Station → MRT Sutthisan Station → MRT Huai Khwang Station → MRT Thailand Cultural Centre Station → MRT Phra Ram 9 Station → MRT Phetchaburi Station → MRT Sukhumvit Station → MRT Queen Sirikit National Convention Centre Station → MRT Khlong Toei Station → MRT Lumphini Station → MRT Silom Station → MRT Sam Yan Station → MRT Hua Lamphong Station → MRT Wat Mangkon Station → MRT Sam Yot Station → MRT Sanamchai Station → MRT Itsaraphap Station → MRT Tha Phra Station → MRT Bangphai Station → MRT Bangwa Station → MRT Phetkasem 48 Station → MRT Phasi Charoen Station → MRT Bangkhae Station → MRT Lak Song Station
Lượt về : MRT Lak Song Station → MRT Bangkhae Station → MRT Phasi Charoen Station → MRT Phetkasem 48 Station → MRT Bangwa Station → MRT Bangphai Station → MRT Tha Phra Station → MRT Itsaraphap Station → MRT Sanamchai Station → MRT Sam Yot Station → MRT Wat Mangkon Station → MRT Hua Lamphong Station → MRT Sam Yan Station → MRT Silom Station → MRT Lumphini Station → MRT Khlong Toei Station → MRT Queen Sirikit National Convention Centre Station → MRT Sukhumvit Station → MRT Phetchaburi Station → MRT Phra Ram 9 Station → MRT Thailand Cultural Centre Station → MRT Huai Khwang Station → MRT Sutthisan Station → MRT Ratchadaphisek Station → MRT Lat Phrao Station → MRT Phahon Yothin Station → MRT Chatuchak Park Station → MRT Kamphaengphet Station → MRT Bangsue Station → MRT Tao Poon Station → MRT Bangpho Station → MRT Bang O Station → MRT Bangphlat Station → MRT Sirindhorn Station → MRT Bangyikhan Station → MRT Bangkhunnon Station → MRT Fai Chai Station → MRT Charan 13 Station → MRT Tha Phra Station
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap