Tuyến số - 115, Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 115
Tên tuyến : Thị trấn Vân Đình - Xuân Mai (Bãi đỗ xe buýt - Trường Đại Học Lâm Nghiệp)
Lượt đi : Thị trấn Vân Đình (Trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình) - Quốc lộ 21B - ĐT429 (qua các xã Đồng Tâm, Phúc Lâm của huyện Mỹ Đức, Viên An, Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Đồng Tiến của huyện Ứng Hòa) - Đường Hồ Chí Minh (qua các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú của huyện Chương Mỹ) - Ngã tư Xuân Mai - Quốc lộ 21A - Xuân Mai ( Bãi đỗ xe buýt - Trường Đại Học Lâm Nghiệp.)
Lượt về : Xuân Mai (Bãi đỗ xe buýt - Đại Học Lâm Nghiệp) - Quốc lộ 21A - Ngã tư Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh (qua các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú của huyện Chương Mỹ) - ĐT429 (qua các xã Đồng Tâm, Phúc Lâm - Mỹ Đức, Viên An, Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Đồng Tiến của huyện Ứng Hòa) - Quốc lộ 21B - Thị trấn Vân Đình (Trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình).
Giá vé : 9000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap