Tuyến số - 08, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 08
Tên tuyến : Thọ Quang - Phạm Hùng
Lượt đi : Thọ Quang (nút giao Nguyễn Phan Vinh - Hoàng Sa) - Nguyễn Phan Vinh - Ngô Quyền - Võ Văn Kiệt - Phạm Cự Lượng - Nguyễn Văn Thoại - Cầu Trần Thị Lý - Đường 2/9 - Phan Đăng Lưu - Lương Nhữ Hộc - Nguyễn Phong Sắc - Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Hữu Thọ - Cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công - Mẹ Thứ - Phạm Hùng - Trạm xe buýt Phạm Hùng
Lượt về : Trạm xe buýt Phạm Hùng - Phạm Hùng - Mẹ Thứ - Võ Chí Công - Cầu Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Phong Sắc - Lương Nhữ Hộc - Phan Đăng Lưu - Đường 2/9 - Cầu Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại - Phạm Cự Lượng - Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh - Thọ Quang (nút giao Nguyễn Phan Vinh - Hoàng Sa)
Giá vé : 5000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap