Tuyến số - 1019, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 1019
Tên tuyến : Thong Lo Pier - Sukhumvit
Lượt đi : Wattana District Office → Noble Solo → Opposite Camilian Hospital → Opposite Soi Thong Lo 23 → Thong Lo Police Station → Benz Thong Lo → Opposite J Avenue Thong Lo → Baan Klang Krung Thong Lo → Soi Thong Lo 12 → Grande Centre Point Hotel Sukhumvit 55 → Tops Thong Lo → BTS Thong Lo Station (Exit 1) → Entrance Thong Lo Road
Lượt về : Entrance Thong Lo Road → Pridi Banomyong Institute → Opposite Tops Thong Lo → Soi Thong Lo 9 → Soi Thong Lo 11 → Home Place Building → J Avenue Thong Lo → Opposite Thong Lo Police Station → Soi Thong Lo 23 → Camilian Hospital → Opposite Noble Solo → Wattana District Office
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap