Làm sao để đến Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng 386-388 Minh Khai
Địa chỉ: 386-388 Minh Khai
Trạm dừng 505 Minh Khai
Địa chỉ: 505 Minh Khai
Trạm dừng 259 Minh Khai
Địa chỉ: 259 Minh Khai
Trạm dừng ĐD Times City
Địa chỉ: ĐD Times City
Trạm dừng Viện kinh tế và kỹ thuật dệt may
Địa chỉ: Times City (478Minh Khai)
Trạm dừng 690 - 692 Minh Khai
Địa chỉ: 690 - 692 Minh Khai
Trạm dừng 539 - 541 Minh Khai
Địa chỉ: 539 - 541 Minh Khai
Trạm dừng KĐT Times City
Địa chỉ: KĐT Times City

Xe buýt đến Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy.

Khi đi đến Trung tâm tổ chức sự kiện Venus, Vĩnh Tuy, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap