Tuyến số - 07, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 07
Tên tuyến : Xuân Diệu - Bến xe Phía Nam
Lượt đi : Trạm xe buýt Xuân Diệu – Xuân Diệu – Đường 3/2 - Trần Phú - Lê Duẩn – Lê Lợi - Phan Châu Trinh - Trưng Nữ Vương - Núi Thành - Tiểu La - Lê Thanh Nghị - CMT8 - Ông Ích Đường - Cầu Cẩm Lệ - Phạm Hùng - QL1A - BX Phía Nam
Lượt về : BX Phía Nam - QL1A - Phạm Hùng - Cầu Cẩm Lệ - Ông ích Đường - CMT8 - Lê Thanh Nghị - Tiểu La - Núi Thành - Trưng Nữ Vương - Hoàng Diệu - Trần Quốc Toản - Nguyễn Chí Thanh - Lê Duẩn - Đường dẫn xuống Cầu sông Hàn - Bạch Đằng - Đường 3/2 - Xuân Diệu - Trạm xe buýt Xuân Diệu
Giá vé : 5000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap