NGHIÊN CỨU & SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HỢP QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ khi chuyển giao công nghệ cho khách hàng hoàn thành vượt trội các dự án trọng điểm.
Nhận demo sản phẩm
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm:
Thiết bị bGPS
Thiết bị nhận diện bCheckin
Giám sát điều hành các loại phương tiện theo thời gian thực
Tối ưu hiệu quả quản lý và điều phối phương tiện
Tích hợp linh hoạt và dễ dàng mở rộng hệ thống
Gửi thông báo và nhận SOS khẩn cấp
Truy xuất báo cáo chi tiết, minh bạch
Tại sao chọn giải pháp IoT của BusMap?
95% Dự án sẽ được triển khai thành công
Chúng tôi tiết kiệm đến 30% chi phí cho kế hoạch đề ra
Các dự án sẽ được chúng tôi hoàn thành nhanh chóng
Quy trình triển khai sẵn sàng áp dụng cho doanh nghiệp
1
NGHIÊN CỨU
Chiến lược IoT
Lộ trình IoT
Phân tích & đánh giá yêu cầu
2
THIẾT KẾ
Thiết kế mô hình
Kiến trúc bảo mật
Tối ưu thiết kế cho hệ thống
3
PHÁT TRIỂN
Tối ưu hóa thiết bị
Phát triển ứng dụng
Kiểm tra thử nghiệm trong lab
4
TRIỂN KHAI
Hỗ trợ kiểm thử
Phát triển ứng dụng
Kiểm tra thử nghiệm trong lab
Các dự án triển khai thành công
Bản đồ dịch tễ Covid
Tại thành phố Đà Nẵng, Hải Dương
Ứng dụng bSmartCity
Thành phố thông minh Đà Nẵng
Ứng dụng bSmartschool
Trường học thông minh Phenika