DẪN ĐẦU LÀN SÓNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN
Nền tảng giải pháp tối ưu và chi tiết phát triển mô hình thành phố thông minh thông qua công nghệ lõi được nghiên cứu trong 07 năm.
Tải brochure
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm:
Chính quyền điện tử
Chúng tôi nghiên cứu, xây dựng & phát triển hệ thống quản lý đô thị thông minh. Số hóa dữ liệu công lên bản đồ riêng biệt bMap bằng công nghệ từ lõi.
Quản trị hành trình
BusMap xây dựng nền tảng ứng dụng điện thoại với các tính năng bổ sung thêm và hệ thống Webapp riêng biệt dựa theo các yêu cầu của khách hàng.
Tích hợp hệ thống quản trị đa nhiệm
Các tiện ích bổ sung khác như: Hệ thống quản trị bất động sản; quản lý vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị thông qua bảng điều khiển thông minh của chúng tôi.
Giáo dục thông minh
Kết hợp các sản phẩm phần mềm & sản xuất phần cứng, chúng tôi tạo nên một hệ thống thông minh, khép kín giúp quản lý hệ sinh thái quý trường ưu việt nhất.
Doanh nghiệp thông minh
Nhu cầu của tổ chức được chúng tôi triển khai nhanh chóng & đảm bảo chất lượng: Số hóa, quản lý địa điểm bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu.
Các dự án triển khai thành công
Bản đồ dịch tễ Covid
Tại thành phố Đà Nẵng, Hải Dương
Ứng dụng bSmartCity
Thành phố thông minh Đà Nẵng
Ứng dụng bSmartschool
Trường học thông minh Phenika