QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRONG TẦM TAY VỚI CÔNG NGHỆ ƯU VIỆT CỦA CHÚNG TÔI
Chuyển giao nền tảng công nghệ được nghiên cứu và phát triển trong 5 năm cho các chính quyền thành phố trong và ngoài nước để quản lí và số hoá các đô thị thông minh trong tương lai.
Tải brochure
Hãy lựa chọn tổ chức của bạn?
Chính quyền
Thành phố và đô thị
Doanh nghiệp
Các tổ chức khác
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm:
Xây dựng ứng dụng riêng biệt
Các ứng dụng đa tính năng của chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành và quản lí các thành phần nội bộ một cách hiệu quả với chi phí tiết kiệm tối đa.
Tích hợp số hóa giao thông thông minh
Hệ thống quản lý đa nhiệm của BusMap chủ động trong việc số hoá dữ liệu bản đồ nhằm phục vụ cho việc kiểm soát luồng di chuyển của các phương tiện.
Phân tích AI, tư vấn và báo cáo
Nguồn dữ liệu được truy xuất từ lượng lớn người sử dụng trong 06 năm. Từ đó, chúng tôi đưa ra các đề xuất cải thiện về quản lí hạ tầng và phát triển doanh nghiệp.
Tùy biến hệ thống quản lý chung
Các tính năng chuyên biệt sẽ tạo nên sự khác biệt cho quá trình quản lí và phát triển của các doanh nghiệp với những định hướng khác nhau.
Kết hợp thanh toán đa kênh
Công nghệ thanh toán hiện đại đảm bảo tính bảo mật cao với nhiều phương thức. Ngoài ra, hệ thống dễ dàng liên thông với các nhà cung cấp dịch vụ khác.
Sản phẩm IoT chất lượng cao
Chúng tôi kết hợp các sản phẩm phần mềm & IoT cần thiết nhằm hỗ trợ tối đa cho việc quản lí và ứng dụng các phương tiện, thiết bị khác của doanh nghiệp.
Các dự án triển khai thành công
Bản đồ dịch tễ Covid
Tại thành phố Đà Nẵng, Hải Dương
Ứng dụng bSmartCity
Thành phố thông minh Đà Nẵng
Ứng dụng bSmartschool
Trường học thông minh Phenika