Tổng Quan
Giới thiệu về ứng dụng BusMap
Xem hướng dẫn tổng quan
Tìm đường với BusMap
Di chuyển dễ dàng với BusMap
Xem tất cả >>
Tra cứu thông tin tuyến xe
Tra cứu thông tin tuyến xe
Xem các tuyến xe đang tạm dừng hoạt động
Xem tất cả >>
Tìm đường
Tìm đường với BusMap
Dẫn đường từng bước
Tìm đường
Xem thời gian thực xe đến trạm với BusMap
Theo dõi và thông báo xe đến trạm
Xem tất cả >>
Các tính năng bổ sung
Thông tin thành phố
Mua sắm hoàn tiền
Lấy voucher
Xem tất cả >>
Ứng Dụng Xe Buýt Thành Phố
BusMap - ứng dụng bản đồ giao thông công cộng (buýt, metro) miễn phí hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi là nhà cung cấp uy tín các Giải pháp giao thông thông minh cho Chính quyền thành phố và Doanh nghiệp.