Từ Hà Nội đi Hưng Yên: 14 chuyến trong ngày 25/01/2021.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
06:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
07:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
36 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
07:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
08:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
08:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
09:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
32 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
09:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
10:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
35 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
10:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
11:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
41 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
11:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
12:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
12:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
13:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
34 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
14:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
14:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
15:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
15:40
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
16:50
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
17:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
18:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
17:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
18:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
18:35
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
19:45
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
19:20
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h10)
20:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên
Tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hưng Yên có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:30, 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 15:40, 17:00, 17:30, 18:35, 19:20.
Xe đi Hưng Yên sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (1h10) giờ.
Xe đi Hưng Yên trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 19:20 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam lúc 19:20 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (1h10) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Hưng Yên giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hà Nội đi Hưng Yên giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng