Từ Hà Nội đi Ninh Bình: 18 chuyến trong ngày 11/08/2020.
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
07:00
Hà Nội
(1h15)
08:15
Ninh Bình
7 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
08:00
Hà Nội
(1h15)
09:15
Ninh Bình
7 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
09:00
Hà Nội
(1h15)
10:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
10:00
Hà Nội
(1h15)
11:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
11:00
Hà Nội
(1h15)
12:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
12:00
Hà Nội
(1h15)
13:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
13:00
Hà Nội
(1h15)
14:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
14:00
Hà Nội
(1h15)
15:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
15:00
Hà Nội
(1h15)
16:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
16:00
Hà Nội
(1h15)
17:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
17:00
Hà Nội
(1h15)
18:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
18:00
Hà Nội
(1h15)
19:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Queen Cafe
100,000đ
Normal Bus
18:00
Queen Hà Nội-02439283666
(2h)
20:00
Queen Ninh Bình
38 chổ trống
Queen Cafe
100,000đ
Normal Bus
18:00
Queen Hà Nội-02439283666
(2h)
20:00
Queen Ninh Bình
38 chổ trống
Queen Cafe
100,000đ
Normal Bus
18:30
Queen Hà Nội-02439283666
(2h)
20:30
Queen Ninh Bình
38 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
19:00
Hà Nội
(1h15)
20:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Queen Cafe
100,000đ
Normal Bus
19:00
Queen Hà Nội-02439283666
(2h)
21:00
Queen Ninh Bình
38 chổ trống
Bình Minh Limousine
155,000đ
Limousine Bus
20:00
Hà Nội
(1h15)
21:15
Ninh Bình
9 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Ninh Bình
Tuyến đường Hà Nội - Ninh Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Bình Minh Limousine, Queen Cafe.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Ninh Bình có khung giờ cố định như sau: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:00, 20:00.
Xe đi Ninh Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 07:00 là của hãng xe Bình Minh Limousine. Nhà xe Bình Minh Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở tp Hà Nội lúc 07:00 và dự kiến sẽ trả khách ở tp Ninh Bình sau (1h15) giờ.
Xe đi Ninh Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 20:00 là của hãng xe Bình Minh Limousine. Nhà xe Bình Minh Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở tp Hà Nội lúc 20:00 và dự kiến sẽ trả khách ở tp Ninh Bình sau (1h15) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Ninh Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Queen Cafe.
Vé xe Hà Nội đi Ninh Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình cao nhất là 155,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Bình Minh Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng