Từ Lai Châu đi Lạng Sơn: ... chuyến trong ngày 25/07/2021.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng