Từ Ninh Bình đi Thái Bình: 20 chuyến trong ngày 01/10/2020.
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
04:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
05:40
Tp. Thái Bình
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
05:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
06:10
Tp. Thái Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
05:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
06:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
06:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
07:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
06:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
07:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
08:10
Tp. Thái Bình
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
08:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
09:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
09:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
10:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
10:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
11:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
11:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
12:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
12:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
13:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
13:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
14:10
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Ninh Bình
(1h10)
14:40
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Ninh Bình
(1h10)
15:10
Tp. Thái Bình
13 chổ trống
Tuyến đường Ninh Bình - Thái Bình
Tuyến đường Ninh Bình - Thái Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Thái Bình có khung giờ cố định như sau: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00.
Xe đi Thái Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 04:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Ninh Bình lúc 04:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Thái Bình sau (1h10) giờ.
Xe đi Thái Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 14:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Ninh Bình lúc 14:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Thái Bình sau (1h10) giờ.
Vé xe Ninh Bình đi Thái Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình thấp nhất là 70,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Ninh Bình đi Thái Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình cao nhất là 70,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng