Từ Quảng Ninh đi Hưng Yên: 12 chuyến trong ngày 29/11/2020.
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
02:45
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
05:45
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
36 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
06:10
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
09:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
39 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
07:15
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
10:15
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
42 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
11:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
09:40
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
12:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
11:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
14:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
39 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
12:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
15:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
42 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
16:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
38 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
17:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
15:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
18:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
16:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
19:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
38 chổ trống
Hùng Đức
140,000đ
Bed-Chair Bus
17:15
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(3h)
20:15
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Tuyến đường Quảng Ninh - Hưng Yên
Tuyến đường Quảng Ninh - Hưng Yên với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hưng Yên có khung giờ cố định như sau: 02:45, 06:10, 07:15, 08:10, 09:40, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15.
Xe đi Hưng Yên sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 02:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở TT. Cái Rồng, Vân Đồn District, Quảng Ninh, Vietnam lúc 02:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (3h) giờ.
Xe đi Hưng Yên trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 17:15 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở TT. Cái Rồng, Vân Đồn District, Quảng Ninh, Vietnam lúc 17:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (3h) giờ.
Vé xe Quảng Ninh đi Hưng Yên giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên thấp nhất là 140,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Quảng Ninh đi Hưng Yên giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên cao nhất là 140,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng