Từ Thái Bình đi Thái Bình: 7 chuyến trong ngày 10/08/2020.
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
05:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
06:15
Hưng Nhân
23 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
06:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
07:15
Hưng Nhân
25 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
09:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
10:15
Hưng Nhân
21 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
10:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
11:15
Hưng Nhân
33 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
12:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
13:15
Hưng Nhân
20 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
13:40
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
14:45
Hưng Nhân
8 chổ trống
Kết Đoàn
100,000đ
Normal Bus
15:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h05)
16:15
Hưng Nhân
14 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Thái Bình
Tuyến đường Thái Bình - Thái Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Kết Đoàn.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Thái Bình có khung giờ cố định như sau: 05:10, 06:10, 09:10, 10:10, 12:10, 13:40, 15:10.
Xe đi Thái Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 05:10 là của hãng xe Kết Đoàn. Nhà xe Kết Đoàn sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Đệ, Bách Thuận, TP.Thái Bình, Vietnam lúc 05:10 và dự kiến sẽ trả khách ở Hưng Nhân sau (1h05) giờ.
Xe đi Thái Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 15:10 là của hãng xe Kết Đoàn. Nhà xe Kết Đoàn sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Đệ, Bách Thuận, TP.Thái Bình, Vietnam lúc 15:10 và dự kiến sẽ trả khách ở Hưng Nhân sau (1h05) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Thái Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Vé xe Thái Bình đi Thái Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình cao nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng