Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi sai gon: 9 chuyến trong ngày 25/09/2020.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
08:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
10:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
14 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
13:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
15:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
14:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
16:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
17:35
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
18:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
18:10
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
19:55
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
21:05
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:35
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
22:20
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - sai gon
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - sai gon với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi sai gon có khung giờ cố định như sau: 08:30, 12:00, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20, 20:35.
Xe đi sai gon sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi sai gon xuất phát vào lúc 08:30 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 08:30 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Xe đi sai gon trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi sai gon xuất phát vào lúc 20:35 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 20:35 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi sai gon giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi sai gon thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi sai gon giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi sai gon cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng