Từ Bắc Ninh đi Trà Vinh: ... chuyến trong ngày 01/08/2021.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng