Từ Bắc Ninh đi Bắc Ninh: 20 chuyến trong ngày 17/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
06:30
Bắc Ninh
(0h15)
06:45
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:45
Quế Võ
(0h30)
08:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:15
Quế Võ
(0h30)
08:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:30
Bắc Ninh
(0h15)
07:45
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:45
Quế Võ
(0h30)
09:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:15
Quế Võ
(0h30)
09:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:15
Bắc Ninh
(0h15)
08:30
Quế Võ
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:45
Quế Võ
(0h30)
10:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:15
Quế Võ
(0h30)
10:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:15
Bắc Ninh
(0h15)
09:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:45
Quế Võ
(0h30)
11:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:15
Quế Võ
(0h30)
11:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:15
Bắc Ninh
(0h15)
10:30
Quế Võ
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:15
Bắc Ninh
(0h15)
11:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:15
Quế Võ
(0h30)
12:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:45
Bắc Ninh
(0h15)
12:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:15
Quế Võ
(0h30)
13:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:15
Bắc Ninh
(0h15)
12:30
Quế Võ
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:45
Bắc Ninh
(0h15)
13:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:45
Quế Võ
(0h30)
14:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Tuyến đường Bắc Ninh - Bắc Ninh
Tuyến đường Bắc Ninh - Bắc Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bắc Ninh có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:30, 07:45, 08:15, 08:15, 08:45, 09:15, 09:15, 09:45, 10:15, 10:15, 10:45, 11:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45.
Xe đi Bắc Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Quế Võ, Bắc Ninh sau (0h15) giờ.
Xe đi Bắc Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 13:45 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Quế Võ, Bắc Ninh lúc 13:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh sau (0h30) giờ.
Vé xe Bắc Ninh đi Bắc Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Bắc Ninh đi Bắc Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh cao nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng