Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi saigon: 7 chuyến trong ngày 21/09/2020.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
10:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
12:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
14:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
15:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
16:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:25
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
18:10
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:45
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
19:30
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
20:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - saigon
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - saigon với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi saigon có khung giờ cố định như sau: 10:30, 12:30, 13:40, 15:00, 16:25, 17:45, 19:00.
Xe đi saigon sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi saigon xuất phát vào lúc 10:30 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 10:30 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Xe đi saigon trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi saigon xuất phát vào lúc 19:00 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 19:00 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi saigon giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi saigon thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi saigon giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi saigon cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng