Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi tphochiminh: 10 chuyến trong ngày 01/10/2020.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
08:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
10:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
10:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
12:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
17 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:15
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
14:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
15:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
16:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:25
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
18:10
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:45
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
19:30
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
20:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:15
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
22:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
06:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
08:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
0 chổ trống
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - tphochiminh
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - tphochiminh với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi tphochiminh có khung giờ cố định như sau: 06:30, 08:30, 10:30, 12:15, 13:40, 15:00, 16:25, 17:45, 19:00, 20:15.
Xe đi tphochiminh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi tphochiminh xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Xe đi tphochiminh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi tphochiminh xuất phát vào lúc 20:15 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 20:15 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi tphochiminh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi tphochiminh thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi tphochiminh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi tphochiminh cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng