Từ Hà Nam đi Nam Định: 20 chuyến trong ngày 04/12/2020.
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
06:45
Đồng Văn
(0h45)
07:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
07:25
Đồng Văn
(0h45)
08:10
Nam Định
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
08:45
Đồng Văn
(0h45)
09:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
09:05
Đồng Văn
(0h45)
09:50
Nam Định
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:05
Đồng Văn
(0h45)
10:50
Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:25
Đồng Văn
(0h45)
11:10
Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:45
Đồng Văn
(0h45)
11:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
11:25
Đồng Văn
(0h45)
12:10
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
12:45
Đồng Văn
(0h45)
13:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
13:10
Đồng Văn
(0h45)
13:55
Nam Định
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
13:45
Đồng Văn
(0h45)
14:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
14:25
Đồng Văn
(0h45)
15:10
Nam Định
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
15:05
Đồng Văn
(0h45)
15:50
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
15:45
Đồng Văn
(0h45)
16:30
Nam Định
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
16:45
Đồng Văn
(0h45)
17:30
Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
17:05
Đồng Văn
(0h45)
17:50
Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
17:25
Đồng Văn
(0h45)
18:10
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
17:55
Đồng Văn
(0h45)
18:40
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
18:45
Đồng Văn
(0h45)
19:30
Nam Định
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
20:05
Đồng Văn
(0h45)
20:50
Nam Định
30 chổ trống
Tuyến đường Hà Nam - Nam Định
Tuyến đường Hà Nam - Nam Định với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Nam Định có khung giờ cố định như sau: 06:45, 07:25, 08:45, 09:05, 10:05, 10:25, 10:45, 11:25, 12:45, 13:10, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:45, 17:05, 17:25, 17:55, 18:45, 20:05.
Xe đi Nam Định sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 06:45 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Đồng Văn lúc 06:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (0h45) giờ.
Xe đi Nam Định trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 20:05 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Đồng Văn lúc 20:05 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (0h45) giờ.
Vé xe Hà Nam đi Nam Định giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định thấp nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nam đi Nam Định giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định cao nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng