Từ Hà Nội đi Phú Thọ: 9 chuyến trong ngày 23/01/2021.
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
06:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
09:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
29 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
06:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
09:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
7 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
12:35
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
15:05
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
13 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
15:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
20 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
22:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
0 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
21:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
23:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
29 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
21:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
24:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
12 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
22:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
0 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(2h30)
22:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
0 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Phú Thọ
Tuyến đường Hà Nội - Phú Thọ với sự tham gia vận hành của nhà xe: Inter Bus Lines.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Phú Thọ có khung giờ cố định như sau: 06:30, 06:30, 12:35, 13:00, 20:00, 20:00, 20:00, 21:00, 21:30.
Xe đi Phú Thọ sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Phú Thọ xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam sau (2h30) giờ.
Xe đi Phú Thọ trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Phú Thọ xuất phát vào lúc 21:30 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam lúc 21:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam sau (2h30) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Phú Thọ giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Phú Thọ thấp nhất là 250,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Vé xe Hà Nội đi Phú Thọ giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Phú Thọ cao nhất là 680,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng