Từ Hải Dương đi Hải Phòng: 9 chuyến trong ngày 02/10/2020.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
07:58
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
08:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
24 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
09:28
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
10:20
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
34 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
10:58
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
11:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
11:58
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
12:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
12:58
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
13:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
14:58
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
15:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
16:28
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
17:20
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
18:28
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
19:20
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
35 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
20:43
Trạm dừng nghỉ V52
(0h52)
21:35
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
31 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Hải Phòng
Tuyến đường Hải Dương - Hải Phòng với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Phòng có khung giờ cố định như sau: 07:58, 09:28, 10:58, 11:58, 12:58, 14:58, 16:28, 18:28, 20:43.
Xe đi Hải Phòng sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 07:58 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 07:58 và dự kiến sẽ trả khách ở Đình vũ Plaza sau (0h52) giờ.
Xe đi Hải Phòng trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 20:43 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 20:43 và dự kiến sẽ trả khách ở Đình vũ Plaza sau (0h52) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Hải Phòng giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hải Dương đi Hải Phòng giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng