Từ Hưng Yên đi Hải Dương: 8 chuyến trong ngày 28/09/2020.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
09:20
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
09:38
Trạm dừng nghỉ V52
32 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
10:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
10:58
Trạm dừng nghỉ V52
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
11:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
11:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
13:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
13:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
15:20
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
15:38
Trạm dừng nghỉ V52
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
17:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
17:28
Trạm dừng nghỉ V52
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
18:55
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
19:13
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
20:25
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(0h18)
20:43
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Tuyến đường Hưng Yên - Hải Dương
Tuyến đường Hưng Yên - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 09:20, 10:40, 11:40, 13:40, 15:20, 17:10, 18:55, 20:25.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 09:20 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 09:20 và dự kiến sẽ trả khách ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam sau (0h18) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 20:25 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 20:25 và dự kiến sẽ trả khách ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam sau (0h18) giờ.
Vé xe Hưng Yên đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hưng Yên đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng