Từ Lâm Đồng đi Bình Thuận: 6 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Công ty TNHH Du Lịch An Phú
120,000đ
Normal Bus
08:00
Đà Lạt
(3h)
11:00
Mũi Né
24 chổ trống
Công ty TNHH Du Lịch An Phú
120,000đ
Normal Bus
13:00
Đà Lạt
(3h)
16:00
Mũi Né
22 chổ trống
Công ty TNHH Du Lịch An Phú
120,000đ
Normal Bus
14:30
Đà Lạt
(3h)
17:30
Mũi Né
33 chổ trống
Công ty TNHH Du Lịch An Phú
120,000đ
Normal Bus
17:00
Đà Lạt
(3h)
20:00
Mũi Né
30 chổ trống
Queen Cafe
150,000đ
Normal Bus
06:00
Queen Đà Lạt
(2h)
08:00
Queen Mũi Né
38 chổ trống
Queen Cafe
150,000đ
Normal Bus
06:00
Queen Đà Lạt
(2h)
08:00
Queen Mũi Né
38 chổ trống
Tuyến đường Lâm Đồng - Bình Thuận
Tuyến đường Lâm Đồng - Bình Thuận với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Du Lịch An Phú, Queen Cafe.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bình Thuận có khung giờ cố định như sau: 08:00, 13:00, 14:30, 17:00, 06:00, 06:00.
Xe đi Bình Thuận sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bình Thuận xuất phát vào lúc 08:00 là của hãng xe Công ty TNHH Du Lịch An Phú. Nhà xe Công ty TNHH Du Lịch An Phú sẽ bắt đầu xuất phát ở Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam lúc 08:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Mũi Né sau (3h) giờ.
Xe đi Bình Thuận trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bình Thuận xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Queen Cafe. Nhà xe Queen Cafe sẽ bắt đầu xuất phát ở 72 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở 223c Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam sau (2h) giờ.
Vé xe Lâm Đồng đi Bình Thuận giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bình Thuận thấp nhất là 120,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Du Lịch An Phú.
Vé xe Lâm Đồng đi Bình Thuận giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bình Thuận cao nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Queen Cafe.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng