Từ Lào Cai đi Vĩnh Phúc: 4 chuyến trong ngày 29/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
200,000đ
Bed-Chair Bus
08:00
Sapa (Bến xe trung tâm )
(4h30)
12:30
Vĩnh Phúc
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
200,000đ
Bed-Chair Bus
11:00
Sapa (Bến xe trung tâm )
(4h30)
15:30
Vĩnh Phúc
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
200,000đ
Bed-Chair Bus
16:00
Sapa (Bến xe trung tâm )
(4h30)
20:30
Vĩnh Phúc
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
200,000đ
Bed-Chair Bus
18:00
Sapa (Bến xe trung tâm )
(4h30)
22:30
Vĩnh Phúc
35 chổ trống
Tuyến đường Lào Cai - Vĩnh Phúc
Tuyến đường Lào Cai - Vĩnh Phúc với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc có khung giờ cố định như sau: 08:00, 11:00, 16:00, 18:00.
Xe đi Vĩnh Phúc sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Vĩnh Phúc xuất phát vào lúc 08:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến xe trung tâm Sapa, thị trấn Sapa lúc 08:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh Phúc sau (4h30) giờ.
Xe đi Vĩnh Phúc trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Vĩnh Phúc xuất phát vào lúc 18:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến xe trung tâm Sapa, thị trấn Sapa lúc 18:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh Phúc sau (4h30) giờ.
Vé xe Lào Cai đi Vĩnh Phúc giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc thấp nhất là 200,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Lào Cai đi Vĩnh Phúc giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc cao nhất là 200,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng