Từ Quảng Ninh đi Nam Định: 20 chuyến trong ngày 20/09/2020.
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
04:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
08:10
Tp. Nam Định
10 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
05:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
08:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
05:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
09:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
06:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
09:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
06:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
10:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
07:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
10:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
07:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
11:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
08:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
11:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
08:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
12:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
09:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
12:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
09:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
13:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
10:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
13:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
10:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
14:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
11:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
14:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
11:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
15:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
12:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
15:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
12:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
16:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
13:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
16:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
13:30
TP. Cẩm Phả
(3h40)
17:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
14:00
TP. Cẩm Phả
(3h40)
17:40
Tp. Nam Định
13 chổ trống
Tuyến đường Quảng Ninh - Nam Định
Tuyến đường Quảng Ninh - Nam Định với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Nam Định có khung giờ cố định như sau: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00.
Xe đi Nam Định sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 04:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Cẩm Phả lúc 04:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (3h40) giờ.
Xe đi Nam Định trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 14:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Cẩm Phả lúc 14:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (3h40) giờ.
Vé xe Quảng Ninh đi Nam Định giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định thấp nhất là 120,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Quảng Ninh đi Nam Định giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định cao nhất là 120,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng