Từ Thái Bình đi Hà Nam: 14 chuyến trong ngày 25/01/2021.
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
05:00
BX. Thái Bình
(1h30)
06:30
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
06:00
BX. Thái Bình
(1h30)
07:30
Đồng Văn
14 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
06:20
BX. Thái Bình
(1h30)
07:50
Đồng Văn
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
06:40
BX. Thái Bình
(1h30)
08:10
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
08:30
BX. Thái Bình
(1h30)
10:00
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
09:00
BX. Thái Bình
(1h30)
10:30
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
09:50
BX. Thái Bình
(1h30)
11:20
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
10:50
BX. Thái Bình
(1h30)
12:20
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
12:30
BX. Thái Bình
(1h30)
14:00
Đồng Văn
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
12:50
BX. Thái Bình
(1h30)
14:20
Đồng Văn
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
13:10
BX. Thái Bình
(1h30)
14:40
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
15:30
BX. Thái Bình
(1h30)
17:00
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
16:30
BX. Thái Bình
(1h30)
18:00
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
17:05
BX. Thái Bình
(1h30)
18:35
Đồng Văn
30 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Hà Nam
Tuyến đường Thái Bình - Hà Nam với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nam có khung giờ cố định như sau: 05:00, 06:00, 06:20, 06:40, 08:30, 09:00, 09:50, 10:50, 12:30, 12:50, 13:10, 15:30, 16:30, 17:05.
Xe đi Hà Nam sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 05:00 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến xe khách Thái Bình lúc 05:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Đồng Văn sau (1h30) giờ.
Xe đi Hà Nam trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 17:05 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến xe khách Thái Bình lúc 17:05 và dự kiến sẽ trả khách ở Đồng Văn sau (1h30) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Hà Nam giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam thấp nhất là 65,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Thái Bình đi Hà Nam giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam cao nhất là 65,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng